Lájkold az oldalunkat ha tetszik. Kattints a "confirm"-ra is, ha szükséges!

Proba Hozzászólás

#átlag
adat1= int(input("adat1: "))
adat2 = int(input("adat2: "))
adat3 = int(input("adat3: "))


atlag = (adat1 + adat2 + adat3) / 3


print("Az átlagos adat:", atlag)


if atlag > 1000:
print("szöveg1")
else:
print("szöveg2")
-----------------------------------------------------------------------
#negyzet
def szamit_negyzet_kerulet(oldal):
kerulet = oldal * 4
return kerulet

print('Egy négyzet kerületének számátása')
oldal = float(input('Négyzet oldala: '))
kerulet = szamit_negyzet_kerulet(oldal)
print('Kerület: %.1f' % kerulet)

------------------------------------------------------------------------------------------------------
#duna
nap1 = int(input('1 nap: '))
nap2 = int(input('2 nap: '))
nap3 = int(input('3 nap: '))
nap4 = int(input('4 nap: '))
nap5 = int(input('5 nap: '))

osszeg = (nap1 + nap2 + nap3 + nap4 + nap5)
atlag = osszeg/5

if atlag < 5:
print('Veszélyes volt')
else:
print('normális a vízállás')
-----------------------------------------------------------------------------------------
class Urhajo:

def __init__(self, az, tipus, hatotav, index, letszam, ar):
self.az = az
self.tipus = tipus
self.hatotav = hatotav
self.index = index
self.letszam = letszam
self.ar = ar
------------------------------------------------------------------------------------------
ur1
from urhajo import Urhajo

print('Nagy János, 15m 2023-10-21')

urhajoLista = []

def beolvas():

fp = open('urhajok.csv', 'r', encoding='utf-8')
lines = fp.readlines()

for line in lines:
# jobbról sortörés törölve:
line = line.rstrip()

# egy sor feldarabolása
az, tipus, hatotav, index, letszam, ar = line.split(';')

# urhajo objektumo létrehozása
urhajo = Urhajo(int(az), tipus, int(hatotav), int(index), int(letszam), float(ar))

# Hozzáfűzzük az urhajo objektumot a listához:
urhajoLista.append(urhajo)

#print(urhajo.ar)

fp.close()


def ki_haromfos():
darab = 0
for urhajo in urhajoLista:
if urhajo.letszam == 3 :
# print(urhajo.letszam)
#darab += 1
darab = darab + 1

print('Háromfős:', darab)

def ki_atlagos_hatotav():
osszeg = 0
for urhajo in urhajoLista:
osszeg = osszeg + urhajo.hatotav
darab = len(urhajoLista)
atlag = osszeg / darab
print('Átlag: %.3f' % atlag)

def fajlba_haromfos_adat():

fp = open('harmas.txt', 'w', encoding='utf-8')

for urhajo in urhajoLista:
if urhajo.letszam == 3 :
fp.write(str(urhajo.az))
fp.write(':')
fp.write(str(urhajo.tipus))
fp.write(':')
fp.write(str(urhajo.hatotav))
fp.write(':')
fp.write(str(urhajo.index))
fp.write(':')
fp.write(str(urhajo.letszam))
fp.write(':')
fp.write(str(urhajo.ar))
fp.write('\n')

fp.close()

beolvas()
ki_haromfos()
ki_atlagos_hatotav()
------------------------------------------------------------
ur2
# Megoldás függvények nélkül

from urhajo import Urhajo
print('Nagy János, 15m 2023-10-21')

urhajoLista = []

fp = open('urhajok.csv', 'r', encoding='utf-8')
lines = fp.readlines()

for line in lines:
# jobbról sortörés törölve:
line = line.rstrip()

# egy sor feldarabolása
az, tipus, hatotav, index, letszam, ar = line.split(';')

# urhajo objektumo létrehozása
urhajo = Urhajo(int(az), tipus, int(hatotav), int(index), int(letszam), float(ar))

# Hozzáfűzzük az urhajo objektumot a listához:
urhajoLista.append(urhajo)

#print(urhajo.ar)

fp.close()


# 3 létszám:
darab = 0
for urhajo in urhajoLista:
if urhajo.letszam == 3 :
# print(urhajo.letszam)
#darab += 1
darab = darab + 1

print('Háromfős:', darab)


# átlagos hatótávolság
osszeg = 0
for urhajo in urhajoLista:
osszeg = osszeg + urhajo.hatotav
darab = len(urhajoLista)
atlag = osszeg / darab
print('Átlag: %.3f' % atlag)


# fájlba 3 fő űrhajók adatai
fp = open('harmas.txt', 'w', encoding='utf-8')

for urhajo in urhajoLista:
if urhajo.letszam == 3 :
fp.write(str(urhajo.az))
fp.write(':')
fp.write(str(urhajo.tipus))
fp.write(':')
fp.write(str(urhajo.hatotav))
fp.write(':')
fp.write(str(urhajo.index))
fp.write(':')
fp.write(str(urhajo.letszam))
fp.write(':')
fp.write(str(urhajo.ar))
fp.write('\n')

fp.close()
---------------------------------------------------------------------------
#hiany

január = int(input("Januári hiány: "))
február = int(input("Februári hiány: "))
március = int(input("Márciusi hiány: "))

# Kiszámoljuk az átlagos hiányt
átlag = (január + február + március) / 3

# Kiírjuk az átlagos hiányt
print("Az átlagos hiány:", átlag)

# Eldöntjük, hogy a hiány túl nagy-e vagy türhető
if átlag > 1000:
print("A hiány túl nagy.")
else:
print("A hiány türhető.")

---------------------------------------------------------------------------------
import math

# Definiáljuk a függvényt, ami kiszámolja a kör területét
def kör_terület(r):
# A képlet szerint a terület r négyzet szorozva PI-vel
terület = r ** 2 * math.pi
# Visszaadjuk a területet
return terület

# Bekérjük a kör sugarát
sugár = float(input("Kör sugara: "))

# Meghívjuk a függvényt a bekért sugárral
terület = kör_terület(sugár)

# Kiírjuk az eredményt
print("A kör területe:", terület)

----------------------------------------------------------------------------------
bolt.py

from termek import Termek

# Beolvasás
termekek = []
with open("termekek.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
for sor in f:
az, nev, marka, darab, ar = sor.strip().split(":")
termekek.append(Termek(az, nev, marka, darab, ar))

# Hány fogkrém van a boltban?
fogkremek = [t for t in termekek if t.nev == "fogkrém"]
print(f"A boltban {len(fogkremek)} fogkrém van.")

# Hány Tekil márkájú fogkrém van a boltban?
tekil_fogkremek = [t for t in fogkremek if t.marka == "Tekil"]
print(f"A boltban {len(tekil_fogkremek)} Tekil márkájú fogkrém van.")

# A fogkrémek átlagos ára
fogkrem_atlagar = sum(t.ar for t in fogkremek) / len(fogkremek)
print(f"A fogkrémek átlagos ára {fogkrem_atlagar:.1f} bcoin.")

# A fogkrémek átlagos árának kiírása egy állományba
with open("fogat.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
f.write(f"{fogkrem_atlagar:.1f}")
---------------------------------------------------------------------------------------
termek.py
class Termek:
def __init__(self, az, nev, marka, darab, ar):
self.az = int(az)
self.nev = nev
self.marka = marka
self.darab = int(darab)
self.ar = float(ar)

------------------------------------------------------------------------------------------
#háromszög területe
def beker():
alap = float(input("Add meg a háromszög alapját: "))
magassag = float(input("Add meg a háromszög magasságát: "))
t = terulet(alap, magassag)

print ("A háromszög területe:", t)


def terulet(alap, magassag):
t = (alap * magassag) / 2
return t
beker()
-------------------------------------------------------------------


"""Tehén"""
adatok = input("Kérlek, add meg a 3 adatot vesszővel elválasztva: ")
adatok = adatok.split(",")
osszeg = 0
for adat in adatok:
osszeg += int(adat)
if osszeg / len(adatok) >= 2000:
print("Nem kell tehenet venni.")
else:
print("Kell tehenet venni.")
----------------------------------------------------------------
"""táp"""
sulyok = []
for i in range(3):
suly = float(input(f"Kérem adja meg a sertés {i+1}. napi súlyát: "))
sulyok.append(suly)

if sum(sulyok)/len(sulyok) < 15:
print("Több táp szükséges")
else:
print("A táp elegendő")
-----------------------------------------------------
#gula felszine
class Calculator:
def calculating(self, alap, palast_terulet):


felszin = 2 * palast_terulet + alap * (2 * (5 ** 0.5) / 2)
return felszin


alap = float(input("Kérem, adja meg a gúla alapját: "))
palast_terulet = float(input("Kérem, adja meg a gúla palást területét: "))


calculator = Calculator()
felszin = calculator.calculating(alap, palast_terulet)

print("A gúla felszíne:", felszin)

--------------------------------------------------------------------------
#egyenlő oldalu haromszog
# Importáljuk a math modult a négyzetgyök függvény használatához
import math

# Definiáljuk a kerület függvényt, amely egy oldal hosszát fogadja el paraméterként
def kerulet(a):
# A kerület háromszor az oldal hossza
return 3 * a

# Definiáljuk a terület függvényt, amely egy oldal hosszát fogadja el paraméterként
def terulet(a):
# A terület a négyzetgyök háromszor az oldal négyzetének negyede
return math.sqrt(3) * a**2 / 4

# Bekérjük az egyenlő oldalú háromszög oldalának hosszát
a = float(input("Add meg az egyenlő oldalú háromszög oldalának hosszát: "))

# Meghívjuk a függvényeket és kiírjuk az eredményeket
print("Az egyenlő oldalú háromszög kerülete:", kerulet(a))
print("Az egyenlő oldalú háromszög területe:", terulet(a))

-------------------------------------
#negyzet
# Definiáljuk a kerület függvényt, amely a téglalap oldalainak hosszát fogadja el paraméterként
def kerulet(a, b):
# A kerület kétszer az oldalak összege
return 2 * (a + b)

# Definiáljuk a terület függvényt, amely a téglalap oldalainak hosszát fogadja el paraméterként
def terulet(a, b):
# A terület az oldalak szorzata
return a * b

# Bekérjük a téglalap oldalainak hosszát
a = float(input("Add meg az a oldal hosszát: "))
b = float(input("Add meg a b oldal hosszát: "))

# Meghívjuk a függvényeket és kiírjuk az eredményeket
print("A téglalap kerülete:", kerulet(a, b))
print("A téglalap területe:", terulet(a, b))

-----------------------------------------------
import math

# Definiáljuk a kerület függvényt, amely a kör sugarát fogadja el paraméterként
def kerulet(r):
# A kerület 2*pi*r
return 2 * math.pi * r

# Definiáljuk a terület függvényt, amely a kör sugarát fogadja el paraméterként
def terulet(r):
# A terület pi*r*r
return math.pi * r * r

# Bekérjük a kör sugarát
r = float(input("Add meg a kör sugarát: "))

# Meghívjuk a függvényeket és kiírjuk az eredményeket
print("A kör kerülete:", kerulet(r))
print("A kör területe:", terulet(r))


Proba - Hozzászólások

Összesen 1 hozzászólás.

ilcsi | 2023.10.24. 20:37:49

Egy egyszerű weboldal minta szerkezetét HTML kódba írva így nézhet ki: HTML Mesterséges intelligencia által létrehozott kód. Ellenőrizze és körültekintően használja. További információ a GYIK-ről. <html> <head> <title>Az én weboldalam</title> <meta charset="UTF-8"> <link rel="stylesheet" href="style.css"> </head> <body> <h1>Üdvözöllek az én weboldalamon!</h1> <p>Ez egy minta weboldal, amely bemutatja a HTML kód alapjait.</p> <img src="kep.jpg" alt="Egy szép kép"> <p>Az alábbi táblázatban láthatod a kedvenc állataimat.</p> <table> <tr> <th>Állat</th> <th>Hang</th> <th>Szín</th> </tr> <tr> <td>Kutya</td> <td>Vau</td> <td>Barna</td> </tr> <tr> <td>Cica</td> <td>Miau</td> <td>Fekete</td> </tr> <tr> <td>Madar</td> <td>Csirip</td> <td>Piros</td> </tr> </table> <p>Ha többet szeretnél megtudni rólam, kattints a következő linkre: <a href="rolam.html">Rólam</a>.</p> </body> <footer> <p>A weboldal szerzője: Kovács Béla.</p> <p>Utolsó frissítés: 2023. október 22.</p> <p>Kapcsolat: kovacs.bela@email.com.</p> </footer> </html> Te küldted /* Ez egy megjegyzés, amely leírja, hogy mi a célja a CSS kódnak */ /* Ez a szabály az összes h1 elemre vonatkozik */ h1 { color: blue; /* A szöveg színe kék lesz */ font-family: Arial; /* A betűtípus Arial lesz */ text-align: center; /* A szöveg középre igazodik */ } /* Ez a szabály az összes p elemre vonatkozik */ p { color: green; /* A szöveg színe zöld lesz */ font-size: 16px; /* A betűméret 16 pixel lesz */ margin: 10px; /* A bekezdés körül 10 pixel távolság lesz */ } /* Ez a szabály az összes képre vonatkozik */ img { width: 300px; /* A kép szélessége 300 pixel lesz */ height: auto; /* A kép magassága automatikusan arányos lesz a szélességgel */ border: 5px solid black; /* A kép körül 5 pixel vastag fekete keret lesz */ } /* Ez a szabály az összes táblázatra vonatkozik */ table { border-collapse: collapse; /* A táblázat cellái összeolvadnak */ } /* Ez a szabály az összes táblázat cellára vonatkozik */ td { border: 2px solid black; /* A cellák körül 2 pixel vastag fekete keret lesz */ padding: 5px; /* A cellák tartalma és a keret között 5 pixel távolság lesz */ } /* Ez a szabály az összes linkre vonatkozik */ a { color: red; /* A link színe piros lesz */ text-decoration: none; /* A link alatt nem lesz aláhúzás */ } /* Ez a szabály az összes lábléc elemre vonatkozik */ footer { background-color: gray; /* A háttérszín szürke lesz */ color: white; /* A szöveg színe fehér lesz */ Te küldted /* Ez egy megjegyzés, amely leírja, hogy mi a célja a CSS kódnak */ /* Ez a szabály az összes div elemre vonatkozik */ div { width: 200px; /* A doboz szélessége 200 pixel lesz */ height: 200px; /* A doboz magassága 200 pixel lesz */ margin: 10px; /* A doboz körül 10 pixel távolság lesz */ } /* Ez a szabály az összes piros dobozra vonatkozik */ .red { background-color: red; /* A háttérszín piros lesz */ float: left; /* A doboz balra lebeg */ } /* Ez a szabály az összes zöld dobozra vonatkozik */ .green { background-color: green; /* A háttérszín zöld lesz */ float: right; /* A doboz jobbra lebeg */ } /* Ez a szabály az összes kék dobozra vonatkozik */ .blue { background-color: blue; /* A háttérszín kék lesz */ float: none; /* A doboz nem lebeg */ } /* Ez a szabály az összes törlő elemre vonatkozik */ .clear { clear: both; /* A törlő elem mindkét oldalon megszünteti a lebegtetést */ } Egy egyszerű HTML kód, amely használja ezt a style.css fájlt, így nézhet ki: HTML Mesterséges intelligencia által létrehozott kód. Ellenőrizze és körültekintően használja. További információ a GYIK-ről. <html> <head> <title>A lebegtetés bemutatása</title> <meta charset="UTF-8"> <link rel="stylesheet" href="style.css"> </head> <body> <h1>A lebegtetés bemutatása</h1> <p>Ebben a példában háromféle színű dobozt használunk, amelyek különböző módon lebegnek.</p> <div class="red">Ez egy piros doboz, amely balra lebeg.</div> <div class="green">Ez egy zöld doboz, amely jobbra lebeg.</div> <div class="blue">Ez egy kék doboz, amely nem lebeg.</div> <div class="clear">Ezzel az elemmel zárjuk le a lebegtetést.</div> </body> </html> Elnevezés: enable configure terminal hostname ceg (név) end ----------------------- interfész ip címe enable config t interface gigabitethernet 0/2 ip address 193.41.10.2 255.255.255.0 no shutdown #end ceg>enable ceg#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. ceg(config)#interface gigabitEthernet 0/2 ceg(config-if)#ip address 193.41.10.2 255.255.255.0 ceg(config-if)#no shutdown ceg(config-if)#end ceg# -------------- alapértelmezett utvoonal Router>enable Router#configure terminal Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 193.41.10.1 Router(config)#copy running-config startup-config

Válasz erre »

© 2024 szepitkezzotthon.org | Kapcsolat